Bảo vệ ĐATN K58

Ngày 20, 21/06/2018, Bộ môn Địa chất công trình đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 102

Chi Tiết

Bảo vệ ĐATN K57

Vào ngày 26 và 27/06/2017, Bộ môn Địa chất công trình đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57.

Chi Tiết