Bảo vệ ĐATN K58

Ngày 20, 21/06/2018, Bộ môn Địa chất công trình đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 102

Chi Tiết

Seminar Program 4thEGD

Time: From 09h00 to 11h30 on 09 March 2018 Location: Geological Museum, 9th Floor C12 Building, HUMG Times Programs Presented

Chi Tiết
Trang 1 trên 3123