Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ công chức tính đến tháng 5 năm 2016 là 20 người, gồm 17 cán bộ giảng dạy và 3 cán bộ thí nghiệm, trong đó có 2PGS.TS; 2GVC.TS; 4GV.TS; 1GVC.ThS; 8GV.ThS; 2ThS.TnV và 1KS.TnV. Hiện có 3 cán bộ đang NCS ở nước ngoài (Nhật Bản, Canada), 1 TS đang nghiên cứu ở CHLB Đức. Nhiều cán bộ của Bộ môn đã và đang tham gia lãnh đạo Trường, Khoa, Trung tâm và Công ty.

Danh sách và email liên hệ của các cán bộ trực thuộc Bộ môn: 

TT

Họ và tên

Email

1

Bùi Trường Sơn buitruongson@humg.edu.vn/buitruongsondcct@gmail.com

2

Nguyễn Văn Phóng nvphongdcct@gmail.com

3

Nguyễn Thị Nụ nguyenthinu168@gmail.com

4

Lê Trọng Thắng letrongthangdt@yahoo.com

5

Tô Xuân Vu vudcct@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Viết Tình nguyenviettinhhumg@gmail.com

7

Phạm Minh Tuấn xinghiepkhaosat@gmail.com

8

Nhữ Việt Hà nhuvietha@humg.edu.vn

9

Phạm Thị Việt Nga phamvietnga@humg.edu.vn

10

Vũ Thái Linh vuthailinh@yahoo.com

11

Phùng Hữu Hải haidcct@yahoo.com

12

Phạm Thị Ngọc Hà phamngochadcct@gmail.com

13

Dương Văn Bình duongvanbinh@humg.edu.vn/binhduongdcct@gmail.com

14

Bùi Văn Bình buivanbinh@humg.edu.vn

15

Nguyễn Ngọc Dũng nguyenngocdung@humg.edu.vn

16

Nguyễn Thành Dương nguyenthanhduong@humg.edu.vn

17

Nguyễn Văn Hùng nguyenvanhung.dcct@humg.edu.vn