Kế hoạch đào tạo

Hiện nay, Bộ môn Địa chất công trình đang đào tạo sinh viên theo chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật theo hai hướng chuyên sâu: Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và Địa kỹ thuật công trình. Dưới đây là Kế hoạch đào tạo theo hai hướng chuyên sâu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *