Thông báo tuyển dụng

Xí nghiệp khảo sát xây dựng – Công ty CP Tư vấn Sông Đà đang cần tuyển 02 kĩ sư ĐCCT-ĐKT về làm công tác khảo sát và thi công khoan phụt thủy điện. Công ty sẽ bảo đảm công việc và lương thưởng tốt + phụ cấp và các chế độ xã hội. Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ anh Nguyễn Hồng Quảng (Giám đốc), sđt 0912218498; thầy Dương Văn Bình, sđt 0904546259.