Lớp đào tạo chứng chỉ TNV 2018

Bộ môn Địa chất công trình xin trân trọng gửi tới các cơ quan, cá nhân kế hoạch tổ chức lớp học đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về thí nghiệm chuyên ngành ĐCCT – ĐKT. Chi tiết theo thông báo đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!