Thông báo về việc tuyển sinh Liên thông hệ chính quy năm 2019

Trường Đại học Mỏ – Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học năm 2019.

Đối tượng tuyển sinh:

– Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành tương đương của các trường Đại học và Cao đẳng

– Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề ngành tương đương của các trường Cao đẳng nghề

– Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp ngành tương đương của các trường Trung cấp

Bộ môn Địa chất công trình đảm nhiệm việc giảng dạy chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và ngành Địa kỹ thuật xây dựng.

Các bạn sinh viên có nhu cầu xin xem chi tiết tại thông báo đính kèm.