Tuyển sinh lớp đào tạo chứng chỉ thí nghiệm năm 2019

Bộ môn Địa chất công trình xin thông báo về việc mở lớp đào tạo chứng chỉ thí nghiệm trong phòng và hiện trường năm 2019. Quý cơ quan và các cá nhân  có nhu cầu xin mời xem nội dung chi tiết trong thông báo kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!