Thông báo về việc tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2019

Trường Đại học Mỏ – Địa chất thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2019.

Bộ môn Địa chất công trình hiện đang đảm nhiệm việc giảng dạy chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và ngành Địa kỹ thuật xây dựng.

Các cá nhân có nhu cầu xin xem chi tiết tại thông báo đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.