TT Địa kỹ thuật – Công ty CP Tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tuyển dụng

TT Địa kỹ thuật – Công ty CP Tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tuyển dụng:

Số lượng: 01 kỹ sư Địa chất công trình hoặc Địa chất thủy văn (nam)

Ưu tiên người quê quán Hải Phòng.

Thời gian tập sự: 03 tháng

Chế độ: Lương theo thỏa thuận

Liên hệ: Anh Lợi: 094.888.6565

Xin chân thành cảm ơn!