Định hướng hoạt động

Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

1 – Nghiên cứu ĐCCT khu vực gắn với nghiên cứu môi trường địa chất trên đất liền, trên biển và hải đảo;

2 – Nghiên cứu ĐCCT biển; các vấn đề liên quan đến tai biến địa chất, đất yếu và kỹ thuật xử lún đất yếu;

3 – Các vấn đề ĐKT liên quan đến công trình ngầm;

4 – Nghiên cứu tính chất động của đất;

Các đề tài khoa học và triển khai công nghệ:

Bộ môn đã thực hiện 8 đề tài cấp Nhà nước đã và đang thực hiện 18 đề tài cấp Bộ. Tham gia và cố vấn nhiều dự án khoa học lớn như trạm thủy điện Sông Hinh, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang…, cải tạo và nâng cấp lại các hệ thống đường cao tốc số 1, 10 và 18 và nhiều khách sạn lớn của Việt Nam

Khen thưởng :

Về tập thể, tính đến năm 2010, Bộ môn ĐCCT đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước:

– Huân chương Lao động hạng Ba: QĐ số 326 KT/CT ngày 29/6/1998.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: QĐ số 1987-GD/ĐT ngày 23/4/2004.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: QĐ số 991-QĐ/BGD&ĐT ngày 02/03/2006.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: QĐ số 389-QĐ/BGD&ĐT ngày 29/01/2008.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: QĐ số1681 – QĐ/TTg ngày 19/11/2008.

– Giấy khen của Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội tặng cho chi Bộ Địa chất công trình đạt chi bộ ” Trong sạch vững mạnh” 3 năm liên tục 2007-2008-2009, QĐ số 983/ QĐ/ ĐUK ngày 05/02/2010.

– Nhiều năm liên tục là tổ lao động tiên tiến và xuất sắc của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Năm 2003-2010, Bộ môn liên tục đạt danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động tiên tiến”

+ Năm học 2002-2003, Bộ môn đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số1977 QĐ/BGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2004).

+ Năm học 2004-2005, Bộ môn đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 988 QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2006).

+ Năm học 2005-2006, Bộ môn đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số1881 QĐ/BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2007).

+ Năm học 2006-2007, Bộ môn đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 8169 QĐ/BGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2008).

+ Đang được đề nghị Nhà nước tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Huân chương Lao Động hạng 2.

Trong 10 năm gần đây các thành viên của Bộ môn đã nhận được nhiều phần thưởng khác nhau của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến Nhà trường về thành tích giảng dạy, NCKH, triển khai công nghệ và bồi dưỡng sinh viên thi Olimpic, đặc biệt là có thêm 2 Nhà giáo của Bộ môn được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Về cá nhân, trong 50 năm qua Bộ môn đã có:

– 02 Nhà giáo được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh (đồng tác giả) về hoạt động khoa học công nghệ,

– 18 Huân, Huy chương và kỷ niệm chương các loại,

– 07 Bằng khen của Chính phủ,

– 26 Bằng khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

– Nhiều giấy khen các loại.

– 02 Nhà giáo vinh dự được nhận Danh hiệu cao quý “Nhà giáo Nhân dân” và 02 cán bộ vinh dự được nhận Danh hiệu” Nhà giáo Ưu tú”.